Vidanjör hizmeti, özellikle son dönemin teknolojik çalışmaları arasında ilk sıralarda gelmeyi ve kısa sürede adını duyurmayı başaran çalışmalar arasında yer almaktadır. Bu hizmet içerisinde ise, kanalizasyon açma hizmetlerinin yanı sıra kombine kanal temizleme de vardır. Ayrıca atık su ve fosseptik temizliği gibi hizmetler de yer almaktadır. Bu anlamda hemen herkese hitap etme özelliğine sahip bu çalışma ile, evsel niteliğe sahip atık sular, belirli atık su arıtma tesislerine bağlanmakta ve burada yer alan kanallara dökümü sağlanmaktadır. Bunun için de elbette ki şehrin su alanında yetkiye sahip kişi ve kurumlarından izin alınmakta ve bu izinler belgeler aracılığıyla saklanmaktadır.

Endüstriyel Atıklara Vidanjör İle Son

Vidanjör isimli bu araç ile, çukurlarda biriken evsel ya da sanayi sürecinde meydana gelen atıklar, fosseptik kuyularına boşaltılmaktadır. Bu süreçte de tıkanmış olan kanalizasyon kanalları ve boruları açılmaktadır. İşte vidanjör de bu süreçte kullanılan ve büyük öneme sahip araç olmaktadır. Üstelik bu önemli araçlar, inşaatlarda, evlerde, fabrikalarda, özel olarak kurulmuş işletmelerde ve şehrin kanalizasyonlarının alt yapılarında özellikle kullanılmaktadır.

Vidanjör hizmeti de bu açıdan çok fazla geniş alana yayılan ve hem çevrenin hem de insanlığın sağlığı adına büyük anlamda öneme sahip olması ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, bu araçların kullanılması, meydana gelebilecek tıkanıklara, bu tıkanıklar sonucu oluşabilecek kötü kokuların giderilmesinde de etkili olmaktadır. Atık suların ve katı maddelerinin de ayrıştırıldığı bu hizmette, daha birçok çalışma alanının da mevcut olduğunu söyleyebilmek mümkün olacaktır.

Vidanjör Çalışma Alanları Nelerdir?

Vidanjör hizmeti içerisinde yer alan başlıca çalışmalardan ilki, atık suların tahliye edilmesi olmaktadır. Bunun yanı sıra kanalların temizlenmesinde, kanal ve boruların görüntülenmesi ve bu sayede de tıkanıklık sorununun çözümlenmesinde, lögarlarda oluşan tıkanıkların giderilmesinde, kanalizasyon sistemlerinin açılması hususunda da vidanjör çalışmaları yapılmaktadır. Foseptik çukurların temizlemesi ve boşaltımında da kullanılan bu hizmette, atık depolama kuyuları ve havuzları da boşaltılıp temizlenmektedir. Ve yaşam alanlarında kullandığımız banyoların, tuvaletlerin ve mutfak lavabolarının tıkanılmasında da açma ve temizleme amacı için vidanjörler kullanılmaktadır.